מחולשה לחלישה: הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

ملخص

הספר, פרי עטו של עמיר בר-אור, חוקר ותיק ומוערך של יחסי צבא-חברה בישראל מנקודת מבט היסטורית, דן בשלושה תהליכים שהתרחשו בתקופה המכונה "מיישוב למדינה": התגברות האיום הביטחוני שהביא להתפתחות הכוח הצבאי מארגון "השומר" של ראשית המאה, דרך כינונו של ארגון "ההגנה" כצבא שבדרך ועד הקמתו הרשמית של הצבא; מיסוד המוסדות הפוליטיים של היישוב עד כינונם כמוסדות המדינה; והידוק הפיקוח על הארגונים הצבאיים. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةFrom weakness to supremacy: political supervision over the armed forces of the Yishuv in the transition to statehood
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)339-342
عدد الصفحات4
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوت54
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا