מורים, תלמידים והוריהם בהטמעת שינוי טכנולוגי: שימוש במערכת משו"ב לניהול למידה

אינה בלאו, מירה המאירי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במחקר המתואר במאמר זה נבדקה הטמעתה של מערכת משו"ב (מיידיות, שקיפות ובקרה) לניהול למידה בעשרה בתי ספר על-יסודיים במהלך השנים תשס"ז, תשס"ח ותשס"ט. נמצא כי חל גידול ניכר במספר הכניסות למערכת של עובדי הוראה, תלמידים והורים, לשם שיתוף במידע באמצעות הזנת נתונים יום-יומיים ושליחת הודעות לצוות העובדים. חלק מבתי הספר השתמשו במערכת משו"ב ליצירת קשר עם משפחות התלמידים, ובאלה נמדדה רמת אינטראקטיביות גבוהה יותר בקרב עובדי ההוראה. הזנת נתונים רבים על ידי עובדי ההוראה הביאה להגדלת מספר הכניסות למערכת של תלמידים ושל הוריהם. אימהות נכנסו למערכת פי שלושה כמעט יותר מאבות, אימצו את הטכנולוגיה בקצב מהיר יותר ו"ניצלו" יותר את נכונותם של עובדי הוראה להזין נתונים יום-יומיים, כדי להתעדכן בנוגע לילדיהן. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)105-138
عدد الصفحات34
دوريةדפים
مستوى الصوت54
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا