מודל פדגוגי חדשני לקורס אקדמי מקוון במלואו: חקר עמדות סטודנטים

קרן פרצל, יורם עשת, יעל אלברטון

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرمنشور من مؤتمر

ملخص

מחקרים עכשוויים מצביעים על מודל הלמידה המשולבת המשלב רכיבים של למידה פנים-אל-פנים עם למידה מקוונת, כעל המודל האופטימאלי ללמידה מקוונת. אף על פי כן, עדיין קיימת עמימות רבה בספרות לגבי אופן יישום המודל הלכה למעשה ולגבי המינון האופטימלי של השימוש ברכיביו השונים בסיטואציות הוראתיות שונות. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את עמדותיהם של סטודנטים בקורס מתוקשב באוניברסיטה הפתוחה, המציע מודל חדשני להוראה מקוונת, בקורס מתוקשב במלואו, המתוכנן במחשבה תחילה ותוך התחשבות בידע העכשווי על למידה מקוונת אפקטיבית. המחקר הנוכחי התמקד בבחינת שלושה היבטים של עיצוב הקורס: 1. ההיבט הפדגוגי, 2. סוגיות הקשורות לפורמט הצגת ספר הקורס (מודפס מול דיגיטאלי), ו-3. היבטי שימושיות (usability) בעיצוב סביבת הלמידה והאלמנטים הטכנולוגיים בקורס. ממצאי המחקר מצביעים על הפוטנציאל של מודל זה ביצירת למידה משמעותית, המתחשבת בבעיות הפדגוגיות הקשורות בלמידה מקוונת, ומסייעת בגישור הפער בין מרצים וסטודנטים, בין סטודנטים לבין עצמם, ובין סטודנטים לחומר הלימוד. הממצאים מדגישים את ההעדפה שיש לתת לעיצוב קורסים מקוונים במחשבה תחילה על פני הסבה של קורסים מסורתיים להוראה מקוונת ללא התאמה לסביבה ההוראתית החדשה. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات157-164
عدد الصفحات8
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp
  • Attitude (Psychology)
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Learning
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • למידה
  • סטודנטים
  • עמדות

قم بذكر هذا