מודלים לחיזוי מוקדם של התמדה בקורסים מקוונים על בסיס דפוסי צפייה והגשת מטלות בחירה

יעל פלדמן-מגור, רון בלונדר, ענבל טובי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

תהליכי למידה בקורסים מקוונים לכימיה כללית נבחנו במטרה לאפיין את ארגון הלמידה ולזהות אינדיקטורים המנבאים את הצלחת הסטודנטים בקורס. המחקר התמקד במעורבותם של הסטודנטים בתהליכי הלמידה תוך בחינת שישה ממדים של הכוונה עצמית: הצבת מטרות, סביבה לימודית, אסטרטגיית למידה, ניהול זמן, חיפוש עזרה והערכה עצמית. שלושה קורסיםמקוונים בכימיה כללית שנלמדו בין השנים 2016-2020 (סה"כ 7 סמסטרים) נחקרו בשיטה מחקר מעורבת המשלבת ראיונות מובנים למחצה וטכניקות של כריית נתונים. מודלים של רגרסיה לוגיסטית פותחו, ומתוכם עולה כי סטטוס הגשת מטלת הבחירה הראשונה בקורס בשבוע החמישי ודפוס פתיחת הווידאו המצטבר של הסטודנטים עד השבוע השביעי משמשים כמנבאים חזקים להצלחת הסטודנטים. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות של ניהול זמן וכיצד בחירות שסטודנטים עושים בנוגע לתהליך הלמידה שלהם במהלך הקורס, משפיעות על פוטנציאל ההצלחה שלהם. על בסיס מחקר זה מפורטות דרכים בהן מוסדות ומרצים יכולים להשתמש במודלים לזיהוי דפוסי למידה בקורסים מקוונים לצורך חיזוי התמדה בלמידה, עיצוב התערבויות באמצעות סדנאות ייעודיות ופיתוח דוחות מקוונים כחלק מסביבת הלמידה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: יורם עשת-אלקלעי, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, תרצה לוטרמן, יעל סידי, יורם קלמן)
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס
الصفحات17 (2022), ע68-ע78
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا