מהקמפוס לנמל: סיקור שביתות ושובתים בתקשורת הישראלית

יוסי דהאן, שלומית בנימין, מוטי גיגי, שלומית ליר, מתתיהו שמואלוף, נפתלי שם טוב

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה בוחן סוגיות של זהות ומעמד בסיקור שביתות בתקשורת הישראלית ובודק את המציאות הסמלית שהמדיה מבנה בהתייחסות לשביתות ולשובתים. המחקר עוקב אחר הסיקור התקשורתי בשלוש שביתות: שביתת הסגל הבכיר באוניברסיטאות (2001), שביתת עובדי הנמלים (2004) ושביתת העובדים הארעיים בנמל התעופה בן גוריון (2006). במסגרת המחקר נבחנת השאלה כיצד פועלים מנגנוני ההבניה והמסגור התקשורתיים בכל אחת מהשביתות, ואם מנגנונים אלה מייצרים ייצוגים מעמדיים ואתניים מובחנים בהתייחסותם לכל אחת משלוש קבוצות השובתים. מניתוח כמותי ואיכותי של הממצאים עולה מידה רבה של מובחנות תקשורתית, כאשר הסגל הבכיר באוניברסיטאות סוקר לחיוב לעומת הסיקור השלילי של עובדי הנמלים והעובדים הארעיים. מובחנות זו התבטאה במסגור, בתבניות חוזרות של מיון וארגון המידע ובהבניה שונה של ייצוגי מעמד ואתניות של כל אחת מקבוצות השובתים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)29-56
عدد الصفحات28
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت14
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا