מהם תרחישים ולמה הם משמשים?

יגיל לוי, דני פישר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה מציג מבוא כללי ללימוד תרחישים, הרלוונטיים בעיקר למדיניות ציבורית. הוא בוחן מה הם תרחישים, מציג שלוש גישות עיקריות הנבדלות זו מזו מבחינת המטרות שהתרחישים משרתים, סוקר את השלבים העיקריים בעריכת תרחישים ומנתח את יתרונותיהם ואת חסרונותיהם. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةWhat are scenarios and what are they used for?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)5-16
عدد الصفحات12
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت105
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا