מהם הגורמים להתנגדות הורים לשימוש בטלפונים חכמים כאמצעי למידה בבתי הספר?

שלומית חדד, חגית טל-מישר, אינה בלאו

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מחקר זה בחן התנגדות הורים לשימוש ילדיהם בטלפונים חכמים בלמידה, ואת הגורמים המסבירים והמנבאים התנגדות זאת. המדגם כלל 220 הורים שענו על שאלון מקוון שבחן את גורמי הדחייה לשימוש בטלפון חכם בלמידה (פדגוגיים, חברתיים, סביבתיים וכלכליים), את רמת התנגדותם בפועל (אין התנגדות, התנגדות סבילה ופעילה), סגנון הורות, תפיסות החינוך ומשתני רקע. כשני שלישים מההורים שהשתתפו במחקר זה, התנגדו לשילובם של הטלפונים החכמים בלמידה, כאשר למעלה ממחציתם דיווחו על התנגדות פעילה לשימוש העשויה להגיע עד לכדי פניה למשרד החינוך ו/או ערכאות משפטיות. גורמי הדחייה החברתיים – שנמצאו כגבוהים ביותר, וגורמי הדחייה הפדגוגיים – שנמצאו כנמוכים ביותר, ניבאו שניהם באופן מובהק את רמת ההתנגדות בפועל של ההורים. התפיסות החינוכיות של ההורים מנבאות גם הן את רמת ההתנגדות ההורית, כשתפיסות בנוגע לחשיבות הקניית ידע תלוי חברה בחינוך מנבאות רמת התנגדות גבוהה ואילו תפיסות בנוגע לפיתוח מיומנויות המאה ה-21 מנבאות רמת התנגדות נמוכה. מבין סגנונות ההורות שנבחנו, סגנון ההורות הסמכותי נמצא כמנבא שלילי את התנגדות ההורה לשימוש. ממצאי המחקר שופכים אור על תופעת התנגדות הורים לשימוש ילדיהם בטלפון החכם בלמידה בבית הספר, ויכולים להוות נקודת מוצא למקבלי ההחלטות במשרד החינוך לגבי אופן הצגת נושא השימוש בטלפונים חכמים בבית הספר בפני ההורים, במטרה להתמודד עם התנגדותם זו. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةWhich Factors Affect Parental Resistance to Using Smart-phones as a Learning tool at Schools?
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات31-40
حالة النشرنُشِر - 2019
الحدثהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, إسرائيل
المدة: ١٢ فبراير ٢٠١٩ → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2019/

!!Conference

!!Conferenceהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
الدولة/الإقليمإسرائيل
المدينةרעננה
المدة١٢/٠٢/١٩ → …
عنوان الإنترنت

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا