מהו צבא אזרחים?

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

למאמר הזה יש מטרה בתחום המושגי: להציב את החיץ המתבקש בין השיח הציבורי בישראל, שבו מכוּנה הצבא "צבא העם", ובין השיח האקדמי, ולהציג את ההמשגה האקדמית ההולמת את הצבא. זהו צבא אזרחים (citizen army) במהותו - צבא המבוסס על גיוס חובה - ולא "צבא העם", שהוא המסמן הסמלי אבל לא המושגי של הצבא. המאמר יוקדש לבירור המושג צבא האזרחים, ויבחין אותו מצבא שאינו מבוסס על גיוס חובה. לצבא האזרחים יש כמה מאפיינים עיקריים: אזרחי המדינה משרתים בצבא כאזרחים; הגבולות בין הצבא והחברה מטושטשים; הציפייה מן הצבא היא לשמש "בית־ספר לאומה" ; המדינה מגדלת את החיילים והחיילות ולא השוק; החיילים ממושמעים כאזרחים; צבא האזרחים נשלט בידי האזרחים. עם המעבר לצבא מתנדבים וביטול גיוס החובה משתנים המאפיינים האלה (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةWhat is a Citizen Army?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)9-29
عدد الصفحات21
دوريةחברה, צבא וביטחון לאומי
مستوى الصوت1
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا