מדעי הנתונים

דיאמנטה בנסון-קרעי, מיכל בן דוד, רון קנת

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מסמך של המכון הטכנולוגי באיטליה מתעד ראיונות עם שבעה מדענים בינלאומיים בעלי שם. התובנות מספקות הבנה להשפעה וליתרונות של מדעי הנתונים בתחומים שונים ומאפשר הצצה להזדמנויות ולאתגרים שמדעי הנתונים מאפשרים במטרה לעודד אינטראקציה בין מחקר ותעשייה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)7-9
عدد الصفحات3
دوريةאיכות
مستوى الصوت60
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا