מדיניות ציבורית בעידן המידע

עמית אביגור-אשל (!!Editor), יצחק ברקוביץ (!!Editor)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

اللغة الأصليةإنجليزيّة أمريكيّة
مكان النشرירושלים
ناشرאקדמון
حالة النشراسْتُلِم/تحت الطبع - 2022

قم بذكر هذا