"מדיניות הפורענות מוסיפה לדהור קדימה. אני מחכה": זמן ההמתנה בעולמם של יהודי גרמניה תחת המשטר הנאצי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציג נושא חדש במסגרת הדיון בזמן היהודי בשואה - גורם ההמתנה כפי שהוא נוגע ליהודי גרמניה תחת המשטר הנאצי. ההמתנה היא היבט מרכזי בחוויה היהודית בתקופה הנאצית שעד כה לא טופל בצורה רצינית, אף שהיה מוטל לפתחם של חוקרים זה עשרות בשנים. בכל מקום שהיה נתון לשליטת הנאצים נקלעו היהודים למצב של המתנה והתמקדותו של המחבר ביהודי גרמניה מאפשרת לו להתחקות אחר התופעה לאורך זמן. הוא בודק את יחסי הגומלין בין ההמתנה בגרמניה לשאלת הזהות, שכן ההחלטות שהתקבלו בראשית התקופה בשאלה אם להמתין או למהר לפעול נבעו מגורמי זהות בסיסית, תרבותית ופליטית. המחבר בחן לעומקם עיתונים ויומנים אישיים כדי לגלות את תגובות היהודים להמתנה בזמן אמת בכל המרחב הנאצי. הוא מוצא שההמתנה השפיעה על היהודים בשלל דרכים, על האתיקה הבורגנית שלהם, על חיי היומיום שלהם ועל זהותם העצמית. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)37-62
عدد الصفحات26
دوريةיד ושם: קובץ מחקרים
مستوى الصوتמג
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany -- Personal narratives
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Social aspects
  • Jews -- Germany -- History -- 1933-1945
  • Waiting (Philosophy)

قم بذكر هذا