מבית לבית: ‏ס‏יפור מסע בעקבות העוני

גל לוי, ריקי כהן–בנלולו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

סיפורה של דניאל, הנע בין אובדן הבית לבין מאבק עקשני לבנייתו, אופייני לנשים רבות המתמודדות עם עוני. הן נתפסות לעתים קרובות כסבילות וחלשות, כמי שמקבלות את גורלן. כפי שמראים גל לוי וריקי כהן בנלולו, דניאל לא ממצבת את עצמה כאובייקט סביל. היא טוותה את סיפור חייה בין הזמן היומיומי והביוגרפי לבין הזמן הנשלט על ידי מוסדות המדינה או הגברים המופיעים ונעלמים בחייה. הסיפור שמספרת דניאל מנכיח את קולן של נשים החוות עוני ומאפשר לבחון את מסלול חייהן בזמן ובמרחב.​
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)100-113
عدد الصفحات14
دوريةזמנים; רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت147
حالة النشرنُشِر - 2022

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Poverty -- Israel
  • Poor women -- Israel -- Biography
  • Poor women -- Israel -- Social conditions
  • Oral history

قم بذكر هذا