מבט על הכוונה עצמית בלמידה: באוניברסיטה, בתיכון ובבית הספר היסודי

יעל פלדמן-מגור, ענבל טובי, רון בלונדר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מאמר זה דן ברכיבים של הכוונה עצמית בלמידה בהקשר לשלוש אוכלוסיות לומדים: זהוי רכיבי ההכוונה העצמית בלמידה בקרב לומדים בוגרים, זיהוי מדדים של הכוונה עצמית בלמידה של תלמידים וזיהוי מיומנויות של הכוונה עצמית בלמידה בקרב לומדים צעירים בעקבות תוכנית התערבות. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-9
عدد الصفحات9
دوريةאאוריקה
مستوى الصوت45
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا