מבט חדש על פולמוס התכלת בסוף המאה התשע עשרה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר בא לבחון את ההיבטים ההיסטוריים-חברתיים של פולמוס התכלת. מתברר שפולמוס זה אמנם החל כשיח הלכתי, אך יצא מן המסגרות של שיח אליטיסטי והגיע אל 'הרחוב היהודי', ואף הוביל לסכסוכים יום-יומיים בקהילות באזור לובלין. סכסוכים אלה, שלא נדונו עד כה, מתוארים בעתונות העברית בת הזמן. גם בירושלים התרחשו מאורעות דומים סביב פולמוס התכלת, וגם בהם לא דן המחקר. המקורות הללו מאפשרים לפרש מחדש את ההיבטים ההלכתיים, לשרטט תמונה עשירה ומדויקת של הפולמוס ולהגיע לתובנות חדשות על משמעותו. המחבר טוען שפולמוס התכלת חרג מעבר למחלוקת הלכתית, ולמאבקי השליטה שהיו נפוצים בין הקבוצות החסידיות השונות במאה התשע עשרה. התכלת ביטאה אותנתיות דתית והן חתרנות חברתית אצל מי שחשו עצמם מיעוט בציבור האורתודוכסי. המאמר מנסה ללמוד מהפולמוס גם על סוגיות רחבות יותר בחברה היהודית בסוף המאה התשע עשרה: אופני פעולתה של האורתודוכסיה היהודית, הפוליטיקה החסידית הפנימית ותפקידה של העיתונות היהודית. זאת ועוד, פולמוס התכלת במאה התשע עשרה יכול לסייע בהבנת מניעיו של החיפוש הנרחב אחר התכלת במחצית השנייה של המאה העשרים והפולמוסים שהתחוללו סביבו.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)59-95
عدد الصفحات37
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوتפב
رقم الإصدارא
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Gelbshṭain, Hilel Mosheh Meshil ben Tsevi
  • Gershon Ḥanokh Henikh -- 1838 or 1839-1890
  • Schlesinger, Akiva Joseph -- 1837-1922
  • Tekhelet (Dye)
  • Trunk, Israel Joshua -- 1820-1893
  • Zizith (Jewish law)

قم بذكر هذا