מבוא: על ספרות ואתיקה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר הוא מבוא לגיליון המוקדש כולו לנושא של "ספרות ואתיקה", ומחלק את העיון הבינתחומי לשלושה תחומים עיקריים: האתיקה של הבדיון, האתיקה של הקריאה והאתיקה של הביקורת.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-7
عدد الصفحات4
دوريةמאזנים
مستوى الصوت84
رقم الإصدار2-3
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا