מבוא: לשם מה היסטוריה של הביולוגיה?

סנאית גיסיס, נורית קירש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

האם המדעים זקוקים להיסטוריה? האם לביולוגיה, או לכל דיסציפלינה מדעית אחרת נחוצה היסטוריה? הדימוי העצמי של המדעים עומד בסימן חידוש והתקדמות מתמידים ומכאן השאלה: האם הבנת העבר ההיסטורי של הביולוגיה רלוונטית לעשייה המדעית? ואולי אין ההיסטוריה של המדעים אלא סיפור התקדמות מושך לב על גיבורים, ומוטב למדענים לשכוח את עברו של תחומם כדי להתקדם? (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةIntroduction: History of Biology - What is it Good for?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)36-38
عدد الصفحات3
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت145
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا