מבוא: כף ידו של הנס קסטורפ - חוויית המודרניות כבית/אלבית

לי מיכאל-ברגר, ישי לנדא

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מבוא למאמרי הקובץ שעוסק בסקירת המושג 'מודרניות' ובהגדרה הרואה במודרניות מבט מתמיד פנימה, בעל מודעות טמפורלית חדה של זמן היסטורי, שאף היא הגדרה צרה ומגמתית, אך הקשר פרשני זה עוטף את חמשת המאמרים בקובץ. כל מאמר בקובץ עוסק בדרכו בשאלה כיצד הבינו וחוו בני הדורות הקודמים את המודרניות בשעת התהוותה. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةAn Introduction: Hans Castorp's Hand - Modernity as an Heimlich/Unheimlich Experience
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-8
عدد الصفحات5
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت149
حالة النشرنُشِر - 2024

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا