מבוא

איתי חרל"פ, אורנה לביא-פלינט, יעל מונק

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מטרת הספר היא לחזק את המבט הפרשני בטקסטים טלוויזיוניים ישראליים בתחום המחקר הנקרא "לימודי טלוויזיה" (Television Studies), ובפרט אגב הדגשת המתודה של הקריאה הטקסטואלית (Textual Reading). חלקו הראשון של המבוא יבחן את הדיסציפלינה של לימודי טלוויזיה באקדמיה, יציג את מקורותיה ויתמקד במתודה המכונה "קריאה טקסטואלית". חלקו השני של המבוא יתמקד בז'אנר העומד במרכז ספר זה, הדרמה, ויבחן אותו כז'אנר בעל מאפיינים ייחודיים. חלקו השלישי של המבוא יציג בקצרה את התפתחותה של הדרמה הישראלית בטלוויזיה מראשית ימיה עד סוף העשור השני של המאה העשרים ואחת מתוך תפיסה שמדובר באתר התרחשות אמנותי ותרבותי חשוב. חלקו האחרון של המבוא יציג את הרציונל של מבנה הספר כולו ויסקור את המאמרים המופיעים בו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفפיקציה (קובץ בעריכת יעל מונק, אורנה לביא-פלינט, איתי חרל"פ)
مكان النشرתל אביב
ناشرסדרת טיש לקולנוע וטלוויזיה
الصفحات9-40
عدد الصفحات32
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789651329128
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا