מאיר יערי: פובליציסטיקה כאמנות הפולמוס

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציג אבני דרך בכתיבתו הפובליציסטית של מאיר יערי. נדונים שני מאמרים שבזכותם הגיע לתודעת הציבור התנועתי והיישובי, ומאמרים המדגימים את תכונותיו כפולמוסן
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)63-69
عدد الصفحات7
دوريةקשר
مستوى الصوت36
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا