מאוטוביוגרפיה לבדיון: על כוחן המרפא של המילים: ‏

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

במאמר זה אדון בשני ספרי פרוזה שפרסמתי בעשור האחרון בהוצאת כתר: בממוּ אר האוטוביוגרפי אדם הולך הביתה וברומן ציר תמר. במאמר אעמוד על כוחה המרפא של הכתיבה האוטוביוגרפית-נרטיבית, של אדם הולך הביתה אשר כתיבתו אפשרה לי לחרוג מהכאב ומהטראומה הפרטיים שלי ולבטא אמפתיה לאסונו של הזולת – דבר שבא לידי ביטוי ברמן ציר תמר, העוסק בשכול של הורים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)18-21
عدد الصفحات4
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت4
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا