לתולדות 'הדרך שלא נבחרה': [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

ספר זה, כפי שמעיד עליו מחברו בראשית פתח הדבר, נולד מתוך שני ספריו הקודמים: אימיגרנטים והמהפכה השקטה. בעוד שני הקודמים עסקו בשאלת ההגירה של יהודי מזרח אירופה בשלהי המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים מנקודת מבטו של 'האיש הקטן', פונה אלרואי לבחון במחפשי מולדת את התנועה הטריטוריאליסטית, שהייתה הביטוי האידאולוגי הממסדי המגובש ביותר של תנועת ההגירה הגדולה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)283-288
عدد الصفحات6
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت21
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا