לשרת את עמם בדרכם: כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם

Haim Saadoun (محرر)

نتاج البحث: كتاب / تقريرمقتطفاتمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “לשרת את עמם בדרכם: כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Arts and Humanities

Keyphrases