לשרת את עמם בדרכם: כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם

Haim Saadoun (محرر)

نتاج البحث: كتاب / تقريرمقتطفاتمراجعة النظراء

ملخص

קובץ מאמרים זה חושף טפח מהפעילות הענפה וארוכת השנים של ארגון כי"ח ומהשפעתו על החיים היהודיים, בעיקר בארצות האסלאם, בעת החדשה. למן הקמתו בשנת 1860 היה כי"ח הגורם היהודי הבין-לאומי החשוב ביותר, לפחות עד מלחמת העולם השנייה.תרומתו ניכרת בחזון שהציב לעם היהודי במפנה המאות התשע עשרה והעשרים ובמערכת הארגונית הענפה שהקים. הארגון נאלץ לפלס את דרכו ולהוכיח את חיוניותו לקהילות היהודיות. המחברים שתרמו מאמרים לקובץ זה מובילים את הקוראים ביד אמונה בין הקהילות השונות ובין המאבקים שניהל הארגון למימוש חזונו.
العنوان المترجم للمساهمةTo serve their people on their way: the Alliance Israélite Universelle and the modernization of Jewish communities in Muslim lands
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرירושלים
ناشرמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
عدد الصفحات320
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني)978-965-235-217-0
حالة النشرنُشِر - 2021

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “לשרת את עמם בדרכם: כי"ח וקידום הקהילות היהודיות בארצות האסלאם'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا