לצדך בדרך: פרקי היסטוריה של הסיעוד הישראלי, 1936-2012: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

ספרה של ברטל מבקש לסרטט סוגיות מרכזיות בסיפורו של הסיעוד בישראל מתקופת המנדט, ובעיקר בתקופת המדינה, מנקודת מבטן של אחיות "הדסה". (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)357-360
عدد الصفحات4
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوت54
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا