למידה מדיון אקדמי: מסוקרטס ועד הפורום המקוון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

אחת הסיבות לספקנות של חברי סגל באקדמיה לגבי למידה מקוונת היא שהם סבורים שבקורס מקוון לא ניתן להגיע לאותה רמה של אינטראקציה עם הסטודנטים כפי שיש בקורס פנים אל פנים. מטרת מאמר זה היא לחלוק מניסיונו האישי של מחבר המאמר בתכנון ובקיום של דיונים אקדמיים מקוונים, לטעון שדיון מקוון איכותי לא נופל באיכותו מדיון פנים אל פנים, ואף עולה עליו מבחינות מסוימות, ולהפנות את הקוראים למקורות שיסייעו להם לקיים דיונים אקדמיים מקוונים איכותיים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)5-7
عدد الصفحات3
دوريةהוראה באקדמיה
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا