לכתוב נייר מדיניות

نتاج البحث: كتاب / تقريركتاب

ملخص

הם השיקולים שצריכים להנחות את עיצוב המדיניות הציבורית בסוגיית איחוד הרשויות המקומיות, וכיצד יש לבטא שיקולים אלה בנייר הממליץ על המדיניות הרצויה? זוהי דוגמה אחת מרבות לחשיבותו של נייר מדיניות כתוב כהלכה. נייר מדיניות (policy paper) הוא מסמך המציג בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית, מתווה לה חלופות לפתרון, ומציע בחירה מנומקת באחת החלופות.זאת במטרה לשכנע את מקבלי ההחלטות בשיקולי ההעדפה של העמדה המובעת, ולהציע דרך פעולה יישומית. לפניכם מדריך ראשון מסוגו בשפה העברית, המציג את השלבים והכללים לכתיבת נייר מדיניות. מדריך זה יכול לסייע לעובדי השירות הציבורי בעמדות מדרג הביניים ומעלה, ליועצים למינהל הציבורי, למנהלי עמותות, ולמורים ולסטודנטים בתחום המדיניות הציבורית.
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني)978-965-06-1255-9
حالة النشرنُشِر - 2011

قم بذكر هذا