לימודים ועבודה - מקורות הלחץ ודפוסי ההתמודדות של סטודנטים במוסדות אקדמיים בישראל

דפנה קריב, טלי היימן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מחקר זה בחן שיטות התמודדות עם לחצים בקרב 272 סטודנטים עובדים משבעה מוסדות אקדמיים בישראל. נמצא כי סטודנטים ישראלים נוטים לפתח תפיסות לחץ (לחץ מן הלימודים, לחץ מן העבודה או לחץ מעצם השילוב בין לימודים ועבודה) ללא קשר למקורות הלחץ (שעות לימוד, שעות עבודה, עומס) שבו הם נתונים, וכי הם מתמודדים באופן משימתי עם מקורות הלחץ ובאופן ריגושי עם תפיסות הלחץ. במאמר זה מובאות המלצות למוסדות להשכלה הגבוהה לפיתוח תכניות לתמיכה בסטודנט העובד ולהקלה על הלחצים שהסטודנטים חווים
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)14-19
عدد الصفحات6
دوريةעל הגובה
مستوى الصوت3
حالة النشرنُشِر - 2004

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا