לחם חוק: עיונים במשפט ואוכל [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

מה בין העולם הפורמלי וחמור הסבר של המשפט לעולם החושני והחווייתי של האוכל? כפי שמעיד הקובץ שלפנינו, המוקדש למפגש המורכב ורב הפנים שבין משפט לאוכל, למשפט השפעה מעצבת על תחום האוכל בדרכים נרחבות ומקיפות, שאנו לעיתים קרובות איננו מודעות להן. אף שהמשפט אינו קובע את האופן שבו אנשים משתמשים באוכל — על מגוון היבטיו: התזונתיים, החברתיים, התרבותיים, הכלכליים — הוא מעורב בכל אחד מן ההיבטים הללו בדרכים ייחודיות ומעצבות. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)209-211
عدد الصفحات3
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوت20
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا