להשתוקק ולכבוש ארץ: תשוקת החלוצים": בועז נוימן, מאמר ביקורת"

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية

ملخص

הכותבים דנים בספר המהווה מסע אל החוויה הראשונית של חלוצי העלייה השנייה והשלישית במפגשם עם הארץ. הספר מציע להוסיף נדבך להיסטוריוגרפיה של ההתיישבות הציונית, שבו הוא בוחן את הסוכן החברתי, האדם הפועל, ככוח המכונן והמניע את מצב הדברים. Refereed/Peer-reviewed
العنوان المترجم للمساهمةBoaz Neuman, Land and Desire in Early Zionism,
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)177-182
عدد الصفحات6
دوريةהמרחב הציבורי
مستوى الصوت4
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا