להחזיר עטרה ליושנה: הכמיהה למזרח אירופה

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מתמשך. הנחת היסוד של מאמרי הספר היא שהשיחה הבין-דורית המתמשכת, בין העבר לבין ההווה ובין ההווה לבין העבר, היא המסד היציב של המסורת התרבותית היהודית מראשיתה ועד ימינו. תפיסה זו מוצגת על ידי מאמרי הספר, תוך התייחסות למגוון נושאים ובעיות, ובכל זאת הנחת היסוד של המאמרים כולם היא שדור לדור יביע אומר: לעבר יש משהו לומר לנו, בין שאמירה זו חתומה ומוגמרת ובין שהיא בגדר שאלה שאנו משיבים לה בהווה. הספר מחולק לשישה שערים: השער הראשון עוסק בדיאלוג עם המקרא. השער השני עוסק בהיבטים שונים של ספרות חז"ל. השער השלישי עוסק במישרין במכלול שלם של עיונים, שעניינם היחס שבין העבר לבין ההווה, בין שמדובר בסוגיה מסוימת ובין שמדובר בעיון שיטתי ביחס זה עצמו. השער הרביעי עוסק בכמה סוגיות חשובות שבשיח הישראלי שבהווה, והשער החמישי עניינו היצירה הספרותית-תרבותית בשלל גילוייה. בשער השישי והאחרון, מיכאל בהט מספר את סיפור חייו, והוא המציג את עולמו ואת הגיגיו.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמחווה למיכאל בהט
مكان النشرאבן יהודה
ناشرרכס פרויקטים חינוכיים
الصفحات525-543
عدد الصفحات19
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع) 9789654036375
حالة النشرنُشِر - 2007

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا