לבד בברלין: ‏[‏ריאיון]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בספרו החדש מבקש ההיסטוריון
פרופ' גיא מירון, המשנה לנשיאה
לעניינים אקדמיים באו"פ, להתבונן
בחיי היהודים בגרמניה שהשתנו
במהירות תחת השלטון הנאצי.
באמצעות יומנים, מכתבים ועיתונים
מהתקופה, הוא מנתח את המרחב
שמצטמצם, את הזמן שעומד מלכת
ואת הניסיון לשמור על שגרה כלשהי
בתנאים בלתי נסבלים. "אני לא רואה
את עצמי כחוקר שואה מובהק, לא
השתמשתי הרבה במונח הזה. אני
חוקר את חיי היהודים בתקופה
הנאצית. מבחינתי, כהיסטוריון,
מדובר בתקופה ככל תקופה – גם אם
היא מרתקת במיוחד. כשאנו עוסקים
במחקר, להבדיל מהנצחה או זיכרון,
בעיניי זה לא נכון להפוך את השואה
לתקופה ייחודית או מקודשת."
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-11
عدد الصفحات8
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp
  • Germany -- History -- 1933-1945
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research
  • Jews -- Germany
  • גרמניה -- היסטוריה -- 1933-1945
  • חקר השואה
  • יהודי גרמניה
  • מירון, גיא -- להיות יהודי בגרמניה הנאצית

قم بذكر هذا