כשף הקיצוניות: על פשיזם, מודרניות וקפיטליזם

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מטרתו של המאמר היא לבחון מחדש את הקשר בין הפשיזם - עד הגרסה הנציונל-סוציאליסטית הגרמנית שלו ועד בכלל - ובין המודרניות בכלל והקפיטליזם בפרט. המאמר משרטט מסגרת מושגית כללית שמאפשרת לדון בשאלות אלו, ומבקש לחרוג מן האנטינומיות המופשטות המקובלות ולהציע גישה דיאלקטית יותר. בחלקו הראשון של המאמר נטען שהפשיזם והקיצוניות שלו, למרות התנגדותם העזה המודרנית, היו תופעות מובהקות של העידן המודרני. בחלקו השני והמסכם של המאמר נטען שהפשיזם חב חוב לקפיטילזם, אפילו אם במובנים אחרים התנגד לו בלהט. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)83-110
عدد الصفحات28
دوريةדפים לחקר תקופת השואה
مستوى الصوتל"ב
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا