כך בונים גיבור: מן הגיבור הרם לגיבור השוליים, ובחזרה

ישי לנדא, לואיס לנדא

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

תמר אלכנדר הקדישה מחקרים רבים וחשובים לחקר גיבור התרבות במיתוס, בפולקלור ובספרות העממית היהודית. מחברי המאמר מבקשים, בעקבותיה, לחזור ולהידרש לאותו נושא ולעיצוב דמות הגיבור בכלל זה, בעיקר כקטגוריה תרבותית, וכאשר מדובר בדמות היסטורית - בעיצובה בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה. המחברים מנסים להראות כיצד הגיבור משמש כמטפורה חברתית, כנושא מסרים שיש בהם כדי לאשש את הסדר הקיים או כדי להעמידו בסימן שאלה. המחברים מתארים תחילה בקיצור את המאמץ התיאורטי רב-השנים שהושקע כדי להדגיש את מוצאו הגבוה של גיבור-התרבות, תוך כדי המעטת חלקם של גיבורי תרבות שמוצאם נמוך, ומעריכים את המשמעות החברתית של מאמץ זה; הם סוקרים, במבט חשוף, את הירידה המתמשכת של הגיבור בשלבי הסולם החברתי, שהגיעה אל התחתית בתרבות המאות ה-19 וה-20. ירידה זו לוותה בוויתור מתמשך על הממד ההרואי-הייחודי, הפעיל, המנצח, ההרפתקני - במעמדו של הגיבור, עד להפיכתו לאנטי-גיבור; המאמר עוקב גם אחר הפרויקט המודרני, הניטשיאני במהותו, להחזיר את עטרת הגיבור ליושנה, פרויקט שמצא את ביטויו במיוחד בשדה התרבות המכונה 'פופלארית'. לבסוף, תוך כדי הישענות על מספר קטן של דוגמאות, המחברים בוחנים גם מגמה בתרבות המודרנית, המגשרת על הפער בין הפכים מוחלטים לכאורה: גיבור-העל האריסטוקרטי, מצד אחד, והאנטי-גיבור הפלבאי, מצד שני. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)309-326
عدد الصفحات18
دوريةמכאן
مستوى الصوت15
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا