כיצד יכולה רשת חונכות חברתית להוות טכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים

ליאורה מקמל, אינה בלאו

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

The study examined how social mentoring network (SMN) functions as an
assistive technology for students with communication disabilities and
students with cognitive impairments, helping them to cope with their
disabilities and strengthening their social capital. In addition, we investigated
the contribution of the SMN mentors form different groups, including
mentors with disabilities. We analyzed the activities of 58 participants in the
network: 14 of them were students aged 13-21 with communication
disabilities (high-functional autism), 11 students aged 13-21 with cognitive
impairments, 3 teachers, 18 mentors - undergraduates and graduates (some of
them with physical disabilities), and 12 mentors - high school students. The
study adopted nethnographic research methodology. We crosschecked the
data received from online observations on the SMN activities and qualitative
content analysis of the participants' messages, responses and photos. The
findings showed that SMN serves as an assistive technology that enables
compensation and remedial processes for students with both disabilities and
allows them to increase social capital. The contribution of the mentors with
physical disabilities was very constructive. They posted empowering content
and modeled successful coping strategies. The study results contribute to
understanding of how SMN can empower students with disabilities through
online mentoring, while providing equal opportunities for mentors with
disabilities
العنوان المترجم للمساهمةHow Mentoring Social Network Can Become an Assistive Technology for Students with Communication Disabilities and Students with Intellectual Impairments?
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات156-165
مستوى الصوت11
حالة النشرنُشِر - 2016
الحدثהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:: הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, إسرائيل
المدة: ١٦ فبراير ٢٠١٦١٧ فبراير ٢٠١٦
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2016/

!!Conference

!!Conferenceהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
الدولة/الإقليمإسرائيل
المدينةרעננה
المدة١٦/٠٢/١٦١٧/٠٢/١٦
عنوان الإنترنت

IHP publications

  • !!ihp

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “כיצד יכולה רשת חונכות חברתית להוות טכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا