כיצד המציאו האמריקנים את הכסף המודרני?

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאה השבע-עשרה ידועה בתולדות אירופה כתקופה של מלחמות ומהפכות, שהיו לא רק עקובות מדם, אלא אף יקרות להחריד. בעתות חירום כאלה נאלצו לעתים ממשלות לתת חיילים באופן זמני שטרות חוב במקום לשלם להם מיד במטבעות ממתכות יקרות. ואולם במושבות האנגליות בצפון אמריקה, ובייחוד מסצ'וסטס, נוצרו תנאים מיוחדים, שנגרמו בחלקם על ידי התהפוכות הפוליטיות באנגליה, ואלה הולידו חידוש מוניטרי של ממש - שטרות שתפקדו ככסף בעצמם וייתרו את הצורך במתכות יקרות. המחבר מתאר ומנתח את הניסיונות השונים שנעשו באירופה ובמושבות להתגבר על המחסור במטבעות, עד שלקראת סוף המאה נמצא הפתרון הייחודי במושבה הפוריטנית, פתרון שיהיה במרוצת הזמן למודל לשטרי הכסף ברחבי העולם. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)38-49
عدد الصفحات12
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت129
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا