כוחו של מיתוס בספרות ובחיים: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר מציג ומנתח את הדרכים שבחרו כמה סופרים לספר את הסיפור של ביתניה עילית בנקודות זמן שונות במאה העשרים. האם ביתניה היא המקום שבו התחיל הכל, ובו הותוותה תכנית המיתאר של האקספרימנט הציוני, או האם זהו מיתוס שהצמיחה ביתניה, ויש לבדוק כיצד התפתח, מה היתה משמעותו לאורך ציר הזמן והאם הוא בעל משמעות גם בימינו אלה
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)498-508
عدد الصفحات11
دوريةעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
مستوى الصوت19
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا