כבדתיך בהרבות לך ספרים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

תודעת הספריה היא האופן שבו נתפסת הספרייה בזמן ובמקום מסוימים, והיא משתנה עפ"י מקומות ותקופות. המאמר עוסק בהתפתחות תודעת הספריה בתרבות היהודית, במהלך ההיסטוריה, ומתמקד בהקשר לכך בתקופת ימי הביניים ובתקופת העת החדשה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)14-15
عدد الصفحات2
دوريةעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
مستوى الصوت230
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا