יש חדש תחת השמש: דעת הקהל וקבלת החלטות בישראל

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)37-50
عدد الصفحات14
دوريةעדכן אסטרטגי
مستوى الصوت14
رقم الإصدار4
حالة النشرنُشِر - 2012

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Community development -- Israel
  • Israel -- Politics and government
  • Israel -- Social conditions
  • Regional planning -- Israel

قم بذكر هذا