"יש דברים שרציתי לומר", יש דברים שכדאי להקשיב להם

חיים סעדון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

ملخص

מחבר המאמר גורס כי ספרה של מהנז מ' אפרידי Shoah Through Muslim Eyes הוא ספר בעל עצמה ורלוונטי מאוד. ספר אופטימי, שיש לו שליחות ומטרה. יש בו שילוב של היבטים שכולם מושכים את לבו של הקורא לקרוא, להבין, להפנים - אישה, מוסלמית, פרופסורית, שואה, הכחשת שואה, ציונות, נכבה, פוסט-קולוניאליזם, רב-תרבותיות, תפיסת ה"אחר", יהודים ומוסלמים.
العنوان المترجم للمساهمة'There Are Things I Wanted to Say' There Are Things Worth Listening To: Review of Mehanz Afridi, Shoah Through Muslim Eyes
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)189-201
عدد الصفحات13
دوريةיד ושם: קובץ מחקרים
مستوى الصوتמ"ה
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا