ישעיהו ליבוביץ' כאינטלקטואל: "לאחר קיביה" - ה"אני מאשים" הישראלי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מאמר שכתב ישעיהו ליבוביץ' לאחר הפעולה שבה נהרגו 50 מתושבי הכפר קיביה, הוא לדעת מחבר מהמאמר מאורע מכונן בתולדות החברה הישראלית: הייתה זו הצהרה ראשונה של אינטלקטואל שהחליט לתקוף את רשויות מדינתו הצעירה על מעשה לא מוסרי שביצעו שליחיה. הדמיון ל"אני מאשים" של זולה - ברור, אבל שלא כבצרפת, בארץ קולו של האינטלקטואל נותר בודד. ליבוביץ' היה ציוני לעילא. הקיצוניות הפשטנית בעליל שהפגין לא פעם, באה כנראה לאלץ אותנו להתעמת עם דעותינו בסוגיות מוסר (תקציר מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)11-14
عدد الصفحات4
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت44
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا