ירושלים: עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות

איתמר רדאי (!!Editor), ניר מן (!!Editor)

نتاج البحث: منشورات بمستوى مهنيعدد خاص

اللغة الأصليةالعبريّة
عدد الصفحات357
مستوى الصوتיג
منشور متخصصעלי זית וחרב
ناشرכרמל
حالة النشرنُشِر - 2013

قم بذكر هذا