ירושלים בשלטון האיובים והממלוכים

מאיר בן שחר, דפנה אפרת

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

הקורס ירושלים לדורותיה מגולל את תולדות העיר ירושלים לאורך כארבעת אלפים שנה, מראשית האלף השני לפסה"נ - תקופת הברונזה התיכונה - ועד אמצע המאה העשרים לסה"נ - ערב הקמתה של מדינת ישראל. הקורס עוסק בתולדות העיר, עומד על סוד מעמדה המיוחד בהיסטוריה ובזיכרון של עמים, דתות ותרבויות ומסביר מה מייחד אותה ומעניק לה חיוניות היסטורית שנים כה רבות. הוא מתחקה אחר הגורמים שעשו אותה מוקד של התעניינות כלל-עולמית, ונדרש לשאלה כיצד זכתה למעמד מיוחד לא רק במישור ההיסטורי-הר?א?לי, אלא גם במישור המטא-היסטורי, וכיצד נתייחד לה מקום מרכזי בעולם הנחמה ובחזון אחרית הימים. היחידה העשירית - ירושלים בתקופת המנדט הבריטי - עוסקת בתולדות העיר ותושביה משלהי שנת 1917 ועד החלטת האו"ם בשנת 1947 על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות, יהודית וערבית, ועל קביעת מעמד מיוחד לירושלים. מאות ואלפי שנים הייתה ירושלים קדושה לשלוש הדתות המונותאיסטיות - היהדות, הנצרות והאסלאם - ובתקופה שאנו דנים בה היא חזרה להיות בירת הארץ, ואף הייתה למוקד הזדהות וסמל לשני הלאומים המסוכסכים המתגוררים בארץ. קדושתה הדתית ומעמדה כסמל לאומי עשו אותה לסלע מחלוקת בכל תוכנית לפתרון מדיני של שאלת ארץ-ישראל; מעמדה כבירה והיותה עיר מעורבת עשו אותה לזירת התנגשות בין שני העמים, ובינם לבין השלטונות. ואולם תולדות ירושלים בתקופת המנדט אינן רק שרשרת של עימותים ומאבקים, והיחידה מציגה תמונה מורכבת ורבת-פנים של תולדות העיר ושל חיי תושביה.‏ --
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
طبعة2
حالة النشرنُشِر - 2017

سلسلة المنشورات

الاسمירושלים לדורותיה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت7

قم بذكر هذا