"יפרוש כנפו לתימן" - יציאת היהודים מתימן: שיאו של תהליך מתמשך

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בשונה מתהליכי ההגירה של היהודים מרוב ארצות האסלאם באזורנו, שהיו קשורים בזעזועים פוליטיים פנימיים וחיצוניים שדחפו את היהודים להגר ממדינותיהם בתוך זמן קצר יחסית, העלייה של היהודים מתימן הייתה תהליך מתמשך. תהליך זה ארך יותר מ-70 שנה והגיעו לשיאו עם הקמת מדינת ישראל, כאשר רוב בני הקהילה, כ-50,000 נפש - עלו לישראל. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)19-22
عدد الصفحات4
دوريةעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
مستوى الصوت237
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Jews -- Yemen (Republic)
  • Jews, Yemeni -- Israel
  • יהודי תימן
  • עלייה וקליטה -- יהודי תימן

قم بذكر هذا