יפו, 1948: לוחמים, מוסדות וחברה מהחלטת החלוקה (1947) לכניסת צבא ההצלה (פברואר 1948

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה פורס את הדרמה הפנים-פלסטינית שהתחוללה בעיר הערבית הגדולה בארץ בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות. המאמר בוחן את המדיניות ואת המהלכים שנקטו אותם המוסדות המקומיים והלאומיים, את מאפיינה של החברה האזרחית ואת דרכן של הקבוצות החמושות, וזאת לנוכח האתגרים שהציבה בפניהם המלחמה המתפתחת. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفתש"ח ואילך
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמחקרים של האסכולה הירושלמית על מלחמה, צבא וחברה
المحررونאלון קדיש
مكان النشرבן שמן
ناشرהוצאת מודן
الصفحات48-93
عدد الصفحات46
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا