יסודות הטוטליטריות - קריאה חדשה בעברית

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר מציג את התזות הבסיסיות של חנה ארנדט בעניין אופייה ומהותה של הטוטליטריות. ספרה של ארנדט "יסודות הטוטליטריות" תרם רבות לעיגונו של המושג "טוטליטריות" כמחבר בין המשטר הנאצי לסובייטי. ארנדט מציגה את ייחודה של הטוטליטריות כמשטר חדשני, בין השאר אל מול משטרים דיקטטוריים אחרים, וטוענת שחוויית היסוד האנושית הבסיסית, שמשטר זה צמח בתגובה לה, היא מצוקת בדידותו של היחיד שהגיעה לשיאים חדשים דווקא בעידן המודרני. לממד הרעיוני כשלעצמו לא נודעת, לשיטתה, חשיבות מכרעת באופיו ובמהותו של משטר זה. (מתוך המאמר) קישור לתקציר בלבד
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)22-31
عدد الصفحات10
دوريةבשביל הזיכרון
مستوى الصوت6
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا