"ינוקא": על צדיקים-ילדים בחסידות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

צמיחתן של שושלות חסידים בתנועת החסידות עוררה שאלות המאפיינות הורשה שושלתית. אחת המרכזיות היא השאלה מי ימלא את מקומו של המנהיג שנפטר כאשר לא נמצא לו יורש טבעי - בן או חתן בוגרים. מצב זה אמנם בישר לעתים את קצן של שושלות, אך במאה התשע-עשרה היו מספר מקרים שבהם פטירת צדיק בדמי ימיו הובילה להכתרת בנו בעודנו ילד. צדיקים-ילדים אלה כונו 'ינוקות'. המאמר מוקדש לתופעת הינוקות, והוא מבקש להתייחס לכל הינוקות הידועים לפחות עד מלחמת העולם הראשונה, ובמיוחד הינוקא מסטולין, הינוקא מצ'רנוביל והינוקא מטרנה. המאמר בוחן מכלול תהליכים ויחסי גומלין סביב דמויותיהם של אותם ינוקות, ומבקש להדגיש את מקומם של צדיקים אחרים (בנוסף לאימהות) בתהליך התבססותם של הינוקות, את מקומם של החסידים הוותיקים, וכן את מקומם של אנשי החצר.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)139-178
عدد الصفحات40
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوتעו
رقم الإصدارב
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Hasidism -- History
  • Jewish children -- History
  • Jews -- Ukraine -- Chornobylʹ
  • Karlin Hasidim
  • Zaddikim
  • מנחם נחום בן מרדכי, מטולנא
  • פרלוב, ישראל בן אשר, מסטולין

قم بذكر هذا