'ילד של אימא'? המאבק על הינוקא בחסידות בלז, 1966-1957

גד שגיב, קימי קפלן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בראשיתו של המאמר נעמיד את ההקשרים ההיסטוריים הרלוונטיים העומדים ברקעה של פרשה זו: התקבעות המנגנון השושלתי בחסידות ומקומן של ינוקות בו, תולדות חסידות בלז ומנהיגיה, ותולדות חסידות בלז במלחמת העולם השנייה ולאחריה עד פטירתו של האדמו"ר אהרן רוקח. עיקרו של המאמר כולל שחזור של הידוע לנו על הפרשה הנדונה, על שתי מערכותיה, ונתמקד בשתי סוגיות כלליות העולות מן האירועים: האחת, המאבק הבין-דורי בין 'הזקנים' ל-'צעירים', ובמסגרת זו נתייחס גם לפרשה אחת של ינוקא מאותן שנים שהתרחשה בחסידות קרלין; והאחרת, מערכת היחסים המורכבת בין מדינת ישראל הצעירה לבין החברה החרדית. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةThe struggle over the child (Yanuqa) in the Belz Hasidic court, 1957-1966
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)371-411
عدد الصفحات41
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت88
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا