ילדה דחויה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בכל כיתה מצויים ילדים דחויים. חלקם מגיבים על הדחייה בנסיגה ובהסתגרות, חלקם בתוקפנות ובהטרדה. רבים מהם יסבלו מתוצאות הדחייה גם בבגרותם. מה אפשר לעשות כדי לחלץ אותם ממעגל הבדידות והסבל?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)30-33
عدد الصفحات4
دوريةהד החינוך
مستوى الصوت77
رقم الإصدار12
حالة النشرنُشِر - 2003

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا