ייחודו של הדגם המשולב של האוניברסיטה הפתוחה והסמינרים במערכת הכשרת המורים בישראל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)151-166
عدد الصفحات16
دوريةדרכים להוראה: כתב-עת להכשרת מורים ולהשתלמותם
مستوى الصوت1
حالة النشرنُشِر - 1991

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Teachers -- Israel

قم بذكر هذا