יידיש בישראל: מבט היסטורי וספרותי: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article review

ملخص

לספר שני חלקים: חלקו הראשון, שבו מתמקד המאמר, מציג דיון מקיף על תרבות היידיש ומוסדותיה בשני העשורים הראשונים של מדינת ישראל. החלק השני מאיר את השתקפותה של ההוויה הישראלית בסיפורת היידיש
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)284-287
عدد الصفحات4
دوريةקריאות ישראליות
مستوى الصوت3
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا